Restriktioner på grund av covid-19

Folkhälsomyndigheten har utfärdat nya restriktioner med anledning av covid-19-pandemin. Därför gäller följande för FSO tills vidare:

- FSO erbjuder inga utbildningar eller kurser på plats - all kursverksamhet är digital eller skjuts framåt i tiden. Detta beslut gäller tills vidare, men kan förändras beroende på nya direktiv från FHM.

- Alla möten med FSO:s rådgivare och andra FSO-anställda sker via digital videokonferens eller på telefon. Även detta beslut gäller tills vidare, men kan förändras beroende på nya direktiv från FHM.


© Copyright FSO

201512251451053172LpnMqsb9