Västmanlands län


Jessica Polfjärd M jessica.polfjard@riksdagen.se

Åsa Coenraads M asa.coenraads@riksdagen.se

Roger Haddad FP roger.haddad@riksdagen.se

Olle Thorell S olle.thorell@riksdagen.se

Pia Nilsson S pia.nilsson@riksdagen.se

Åsa Eriksson S asa.eriksson@riksdagen.se

Anna Wallén S anna.wallen@riksdagen.se

Vasiliki Tsouplaki V vasiliki.tsouplaki@riksdagen.se

Jonas Åkerlund SD jonas.akerlund@riksdagen.se

Stefan Jakobsson SD stefan.jakobsson@riksdagen.se


Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9