Dataskyddsförordningen

Inom förskolan behandlas personuppgifter tillhörande personal, barn och föräldrar. För att behandlingen ska vara laglig finns det flera saker att tänka på. En personuppgift är varje uppgift som är hänförlig till en fysisk person. Detta innebär att även exempelvis bilder och besökshistorik på en hemsida utgör personuppgifter. 

Behandling av personuppgifter är alla åtgärder eller serier av åtgärder, såsom exempelvis insamling, registrering, organisering, lagring och bearbetning. Även åtkomst till personuppgifter utgör behandling, likaså utlämnande, radering eller överföring av personuppgifter.

All behandling av personuppgifter måste följa tillämplig lag. Från 2018 är den tillämpliga lagen EU:s dataskyddsförordning som gäller för alla EU:s medlemsstater. I dataskyddsförordningen regleras under vilka förutsättningar personuppgifter får behandlas och hur behandlingen ska ske.

Dataskyddsförordningen föreskriver att all behandling av personuppgifter måste ske på ett lagligt, korrekt och öppet sätt. Detta innebär i korthet att förskolan på ett tydligt sätt ska beskriva och tydliggöra all behandling av personuppgifter för t ex föräldrar, personal och övriga personer som förskolan behandlar personuppgifter om.

Personuppgifter tillhörande barn lyder under samma regler som personuppgifter tillhörande vuxna med undantaget att barn i förskoleålder inte kan lämna samtycke till behandling. I stället är det barnets vårdnadshavare som lämnar samtycke å barnets vägnar. Tänk på att man med ”vårdnadshavare” som huvudregel avser båda föräldrarna. Undantaget är att en av föräldrarna ensam är vårdnadshavare. Så kan t ex vara fallet om en av föräldrarna har ensam vårdnad på grund av en dom i domstol.

Viktigt att tänka på vid behandling av personuppgifter är att den person som personuppgifterna tillhör, den registrerade, alltid ska informeras om behandlingen i förväg och ge sitt samtycke. Den registrerade har rätt att få veta vilka uppgifter som behandlas, av vem och för vilka ändamål. Om behandlingen av personuppgifter baseras på ett lämnat samtycke kan informationen lämnas i samband med detta. Viktigt att tänka på är att information om behandling av personuppgifter ska utgöra en separat del och får därför inte ingå i exempelvis en allmän informationstext eller allmänna villkor.

Här kan du läsa mer om dataskyddsförordningen.
© Copyright FSO Fria förskolor

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9