Ägarprövning införs

Riksdagen har beslutat att införa ägarprövning av fria förskolor. FSO menar att beslutet innebär en dödsstöt mot framför allt föräldrakooperativa förskolor. För föräldrakooperativen väntar nu ökade utgifter och omfattande krav på enskilda styrelseledamöter.

Beslutet i riksdagen innebär att kommunala tjänstemän efter den 1 januari 2019 ska bedöma lämpligheten hos alla de föräldrar som väljer att engagera sig i föräldrakooperativ. På samma sätt kommer samtliga enskilda kyrkorådsledamöter och motsvarande att lämplighetsprövas om deras församling driver en förskola. En första avgift på 27.500 kronor per huvudman finns angiven i propositionen. Därefter ska de fristående förskolorna betala avgifter på minst 20 miljoner kronor årligen till kommunerna för tillsyn och prövning. Detta är nettokostnader för förskolorna då kommunerna inte har motsvarande kostnader. Pengarna ska alltså tas direkt från barnens verksamhet. 

- Beslutet innebär främst att människor i Sverige inte längre har rätt att som föräldrar vara delaktiga i sina barns förskoleverksamhet utan att behöva bevisa sin lämplighet, om man väljer en föräldrakooperativ förskola. Och den bärande principen i skollagen, den om lika villkor oavsett huvudman, den har man kastat ut genom fönstret, säger FSO:s vd Mimmi von Troil.

Eftersom föräldrakooperativen måste säkerställa att man inom sin medlemskrets alltid har personer som kan bedömas lämpliga och som har nödvändig kunskap kommer FSO nu att uppmana sina medlemmar att begära undantag från det öppenhetskrav som finns i skollagen. (Klicka här för mer information - gäller endast medlemmar i FSO)

- Föräldrakooperativa förskolor kan därmed inte vara förskolor för alla. För att kunna trygga barnens förskola måste kooperativet alltid ha ett tillräckligt antal medlemmar, föräldrar, som besitter den kunskap som krävs och som kommunen kan godkänna som lämpliga. Slutar en förälder med till exempel ekonomikompetens måste man ha rätt att välja ett barn vars föräldrar besitter den kunskapen, annars kan kommunen utan föreläggande dra in godkännandet. Riksdagen har med ett klubbslag helt förändrat förutsättningarna för alla föräldrar som vill ha sina barn i ett föräldrakooperativ, och frågan är om vi alls kommer att ha föräldrakooperativ i framtiden, säger Mimmi von Troil.

FSO har under lång tid varnat för konsekvenserna av regeringens förslag. Under slutet av maj och början av juni uppmanade FSO sina medlemmar att maila sina riksdagsledamöter för att berätta om hur förslaget skulle slå mot dem, en uppmaning som verkligen har anammats.

- Att så många av föräldrar, personal och nära och kära bland våra medlemmar har valt att skriva personliga brev till sina riksdagsledamöter är helt fantastiskt. Demokrati handlar ju om att man ska kunna kommunicera med sina folkvalda, säger Mimmi von Troil.

Detta innebär förslaget

Föräldrakooperativen tvingas att ansöka om undantag

Mall för begäran om undantag (endast FSO-medlemmar)

Föräldrakooperativens framtid är hotad
© Copyright FSO 

201512251451053172LpnMqsb9