Föräldrakooperativen tvingas att ansöka om undantag

Beslutet i riksdagen innebär att föräldrakooperativens styrelser i sin helhet ska prövas utifrån kunskap och insikt och att varje enskild styrelseledamot och suppleant måste godkännas som lämplig. Det betyder att kooperativet måste säkerställa att det alltid finns medlemmar som kan godkännas av kommunen utifrån dessa krav, annars riskerar man att förlora sitt tillstånd att bedriva förskola. Skollagen ställer dessutom krav på att förskolan ska vara öppen för alla som har rätt till förskola. Hur den föräldrakooperativa förskolan ska vara öppen för alla barn samtidigt som det ställs kunskaps- och lämplighetskrav på medlemmarna blir en svår ekvation att lösa.

FSO menar att med anledning av riksdagens beslut bör samtliga föräldrakooperativa förskolor ansöka om undantag från öppenhetskravet i skollagen för att försäkra sig om att det bland medlemmarna alltid finns tillräckligt många som kan uppfylla de nya tillståndskraven så att förskolans existens inte hotas.

Föräldrakooperativen ska därmed ges möjlighet att i första hand ta emot de barn vars föräldrar uppfyller de krav som kommer att gälla från den 1 januari 2019.

- Rätten att välja medlemmar som uppfyller de nya kraven ser vi som den enda möjligheten att rädda föräldrakooperativens existens. Det innebär att om någon förälder med ekonomisk kunskap lämnar styrelsen måste det finnas en annan förälder med likvärdig kunskap som kan väljas för att ersätta denna. Att leva upp till öppenhetskravet i skollagen, och för den delen föreningslagen, blir omöjligt om man vill vara säker på att man överlever på sikt, säger FSO:s vd Mimmi von Troil.

Här hittar du som är medlem en mall för begäran om undantag.© Copyright FSO

201512251451053172LpnMqsb9