Manifestation för barnen i Göteborg


Hundratals barn, pedagoger och föräldrar från fria förskolor i hela Göteborg hörsammade FSO:s upprop och samlades i onsdags den 19 september på Gustafs Adolfs Torg för att protestera mot förskolenämndens beslut att införa en ny resursfördelningsmodell, något som hotar de fria förskolornas existens.

Politiker från de flesta partierna i kommunstyrelsen kom ut på torget och lyssnade på förtvivlade representanter för förskolorna, som berättade om farhågorna om att de måste stänga om beslutet genomförs, flera av dem redan under det första halvåret nästa år.

Vid manifestationen lämnade FSO:s vd Mimmi von Troil över FSO:s konsekvensanalys till kommunalrådet Karin Pleijel (MP), och hade ingående samtal med flera andra politiker, bland andra David Lega (KD) och Helene Odenljung (L).

Taktfasta paroller, sång och såpbubblor - se där, så går det till när de allra minsta medborgarna demonstrerar!

fso_41751
fso_41871
fso_42091
fso_42111
fso_42141
fso_42331
fso_42551
fso_42601
fso_42811
fso_43101
fso_43191
fso_43301
fso_43491
fso_43671
fso_43751
fso_43761© Copyright FSO

201512251451053172LpnMqsb9