Betalningsvillkor vid bokning

av kurser och utbildningar


- Fakturering sker vid bokning av kurs eller utbildning. 
  (glöm inte att uppge fakturaadress vid bokning!)

- Betalningsvillkor är tjugo (20) dagar, om inte annan överenskommelse träffas. 

- Fakturering sker till beställande förskola/huvudman.

- Av miljöskäl skickas faktura inte per post utan per e-post. Fakturan skickas till den e-postadress som uppges av beställaren. För pappersfaktura debiterar vi en kostnad av 25 kronor/faktura.

- Fakturan ska vara betald innan kurs/utbildning genomförs om inte annat har överenskommits skriftligt med ansvarig rådgivare hos FSO.

- Vid utebliven betalning tillkommer påminnelseavgift samt lagstadgad dröjsmålsränta.

- FSO lämnar självklart alltid en offert på begäran.
______________________________________

Så här behandlar FSO dina personuppgifter.




© Copyright FSO 

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9