Film

Nedan följer filmer som FSO/IV - Idéburen välfärd har producerat.

IV:s föreslagna generalsekreterare, FSO:s vd Mimmi von Troil, förklarar vikten av en ny organisation för idéburna verksamheter. Publicerad 28/5 2020.

Kenth Nauclér, ordförande för IV - Idéburen välfärd, förklarar vikten av att ha åtskilda arbetsgivar- och intresseorganisationer. Publicerad 4/6 2020.

Kenth Nauclér och Mimmi von Troil, ordförande respektive generalsekreterare för IV - Idéburen välfärd, beskriver IV:s värdegrund. Publicerad 11/6 2020.

Kenth Nauclér, ordförande för IV - Idéburen välfärd, förklarar varför IV vänder sig till de tre sektorerna vård, omsorg och utbildning. Publicerad 18/6 2020.

Kenth Nauclér och Mimmi von Troil, ordförande respektive generalsekreterare för IV - Idéburen välfärd, om medlemskap i IV. Publicerad 25 juni 2020© Copyright FSO

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9