Så anmäler du dig till FSO:s kurser


Maila din anmälan till utbildning(a)fso.se


Detta ska du uppge i anmälan:

- Kursens/utbildningens namn, plats och datum

- Antal deltagare och deras namn samt eventuell önskad specialkost

- Deltagarens förskola och förskolans adress

- Kontaktpersons mailadress

- Fakturaadress (mailadress eller postadress)

- Förskolans organisationsnummer

- Medlemsnummer om du är medlem i Arbetsgivaralliansen


Observera att anmälan är bindande.


Betalningsvillkor

- Fakturering sker vid bokning av kurs eller utbildning. 

- Betalningsvillkor är tjugo (20) dagar, om inte annan överenskommelse träffas. 

- Fakturering sker till beställande förskola/huvudman.

- Av miljöskäl skickas faktura inte per post utan per e-post. Fakturan skickas till den e-postadress som uppges av beställaren.

- Fakturan ska vara betald innan kurs/utbildning genomförs om inte annat har överenskommits skriftligt med ansvarig rådgivare hos FSO.

- Vid utebliven betalning tillkommer påminnelseavgift samt lagstadgad dröjsmålsränta.

- FSO lämnar självklart alltid en offert på begäran.
______________________________________

Så här behandlar FSO dina personuppgifter.© Copyright FSO

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9