Så anmäler du dig till FSO:s kurserNär du ska anmäla dig ska du göra detta via e-post till utbildning(a)fso.se.

Detta ska du uppge i mailet:

- Kursens/utbildningens namn, plats och datum

- Antal deltagare och deras namn samt eventuell önskad specialkost

- Deltagarens förskola och förskolans adress

- Förskolans organisationsnummer

- Medlemsnummer om du är medlem i KFO, Arbetsgivaralliansen eller Idéburna skolors riksförbund


Observera att anmälan är bindande.


Betalningsvillkor

- Fakturering sker vid bokning av kurs eller utbildning. 

- Betalningsvillkor är tjugo (20) dagar, om inte annan överenskommelse träffas. 

- Fakturering sker till beställande förskola/huvudman.

- Av miljöskäl skickas faktura inte per post utan per e-post. Fakturan skickas till den e-postadress som uppges av beställaren.

- Fakturan ska vara betald innan kurs/utbildning genomförs om inte annat har överenskommits skriftligt med ansvarig rådgivare hos FSO.

- Vid utebliven betalning tillkommer påminnelseavgift samt lagstadgad dröjsmålsränta.

- FSO lämnar självklart alltid en offert på begäran.

______________________________________

VIKTIG INFORMATION OM DATASKYDDSFÖRORDNINGEN

Enligt EU:s dataskyddsförordning ska den registrerade få information när dennes personuppgifter behandlas. Sådan information ska lämnas av den personuppgiftsansvarige när uppgifterna samlas in, men även när den registrerade begär det.

När du anmäler dig till en kurs/utbildning hos oss behöver vi av administrativa skäl lagra dessa uppgifter digitalt - i och med att du anmäler dig till en kurs/utbildning hos FSO samtycker du till att vi lagrar relevanta uppgifter digitalt.

De personuppgifter vi behandlar delas inte med någon extern part, utan används uteslutande för att administrera våra kurser/utbildningar. Naturligtvis kommer inte heller dessa uppgifter någonsin att överföras till ett land utanför EU.

Du har enligt Dataskyddsförordningen rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.
______________________________________

© Copyright FSO Fria förskolor

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9