Rekommendation kring fotografering i förskolan

I samband med bland annat Lucia- och julfirande, vårfester och sommaravslutningar tas tusentals bilder på förskolor över hela landet. Vårdnadshavare fotograferar både sina egna och andras barn, och med dagens tekniska utveckling kan bilderna ligga uppe på internet till allmän beskådan bara någon minut senare.

Det de flesta inte känner till är att i samma ögonblick som en bild på ett barn – eller en vuxen – läggs upp på internet är man skyldig att se till att personuppgiftslagen (PuL) följs. Enligt Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet för PuL, ska man vara särskilt försiktig med att lägga upp bilder på barn på olika sociala medier som Facebook eller på andra sajter på internet. Så länge man inte kränker barnets personliga integritet är publicering på internet i allmänhet tillåten. Men vad fotografen/föräldern sannolikt inte vet är om det finns barn på förskolan, eller anhöriga till barn på förskolan, som lever med skyddad identitet. 

Från och med den 25 maj 2018 gäller Dataskyddsförordningen som har strängare regler. 

Den som lägger upp bilder på internet är ansvarig för att integriteten hos ett barn på bilderna inte kränks, och att personer som har skyddad identitet inte finns med på bilderna.

FSO Fria förskolor rekommenderar därför att förskolorna inför ett generellt fotoförbud för andra än förskolans egna pedagoger.

På så sätt kan bildvalet styras, föräldrar och vårdnadshavare kan få bilder på sina egna barn, och man minimerar risken för att kränka några barn eller vuxna som inte vill eller ska publiceras med bild på internet.

FSO Fria förskolor har tagit fram en blankett för medgivande av fotografering och publicering av bilder i förskolan.

Klicka här för att komma till blanketten.


Reviderat 2017-11-28


© Copyright FSO Fria förskolor

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9