Rekommendation kring fotografering i förskolan

I samband med bland annat Lucia- och julfirande, vårfester och sommaravslutningar tas tusentals bilder på förskolor över hela landet. Vårdnadshavare fotograferar både sina egna och andras barn, och med dagens tekniska utveckling kan bilderna ligga uppe på internet till allmän beskådan bara någon minut senare. 
 
Observera att förskolan inte är allmän plats och att förskolechefen har rätt att besluta att ingen fotografering får ske, generellt eller vid enskilda tillfällen. Förskolechefen kan också besluta att fotografering endast får genomföras av förskolans egen personal.

Innan en bild eller videofilm på identifierbara och/eller namngivna individer publiceras eller lagras måste vårdnadshavare ge sitt samtycke. Fotografen måste försäkra sig om att fotograferade och filmade människor är införstådda i hur bilden eller filmen ska användas.

Inom förskolan behandlas personuppgifter tillhörande personal, barn och föräldrar. För att behandlingen ska vara laglig finns det flera saker att tänka på. En personuppgift enligt dataskyddsförordningen är varje uppgift som är hänförlig till en fysisk person. Detta innebär att även exempelvis bilder och besökshistorik på en hemsida utgör personuppgifter.

Den som lägger upp bilder på internet eller lagrar bilder eller andra personuppgifter, både digitalt eller på papper är ansvarig för att integriteten hos ett barn på bilderna inte kränks, och att personer som har skyddad identitet inte finns med på bilderna.

FSO Fria förskolor rekommenderar därför att förskolorna inför ett generellt fotoförbud för andra än förskolans egna pedagoger.

På så sätt kan bildvalet styras, föräldrar och vårdnadshavare kan få bilder på sina egna barn, och man minimerar risken för att kränka några barn eller vuxna som inte vill eller ska publiceras med bild på internet.

FSO Fria förskolor har tagit fram en blankett för medgivande av fotografering och publicering av bilder i förskolan.

Klicka här för att komma till blanketten.


Reviderat 2018-05-09


© Copyright FSO Fria förskolor

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9