Rekommendation om brutet räkenskapsår

FSO rekommenderar brutet räkenskapsår, 1 juli – 30 juni. Grunden för en bra förskola är en hållbar ekonomi. Med hänvisning till att många kommuner fattar sena beslut om bidragsbeloppen till fristående huvudmän ger ett brutet räkenskapsår möjlighet till bättre planering och framförhållning i den fristående verksamhetens ekonomiska arbete. Vill man ändra till brutet räkenskapsår krävs en förändring av föreningens stadgar och därefter ska anmälan om brutet räkenskapsår göras till Skatteverket. Reviderat 2017-11-28

© Copyright FSO Fria förskolor

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9