Kurs i "Någonting"


Fria förskolor ser väldigt olika ut till verksamhet och innehåll. Därför är behoven oerhört olika.

Det kan handla om att förtydliga mål och visioner då de ursprungliga inte är lika tydliga efter ett antal generationsskiften på förskolan.
 
Kanske behöver ni som personaldriven förskola hjälp med att definiera era mål och strategier för er förskola? Eller är det så att ni vill ha något som kombinerar olika kurser som FSO erbjuder, en kurs i ”någonting”?

Som medlem i FSO-familjen kan du få en kursinsats skräddarsydd för just din verksamhet. Vi lyssnar till dina önskemål och anpassar utbildningen till precis det du behöver, en alldeles unik dag. Kursen genomförs under en hel dag på din förskola. 

Pris:
20.950 kronor plus moms/huvudman, ev reskostnader, kaffe och lunch. Endast för medlemmar i FSO.

Med hänvisning till rådande pandemisituation erbjuds kursen i första hand som digital videokonferens (förutsätter ett stabilt wifi med tillräcklig bandbredd). För annan lösning, diskutera med FSO:s rådgivare.

För mer information maila till utbildning(a)fso.se.

Klicka här för betalningsvillkor

Så här behandlar FSO dina personuppgifter.

© Copyright FSO

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9