Kurs i "Någonting"


Fria förskolor ser väldigt olika ut till verksamhet och innehåll. Därför är behoven oerhört olika.

Det kan handla om att förtydliga mål och visioner då de ursprungliga inte är lika tydliga efter ett antal generationsskiften på förskolan.
 
Kanske behöver ni som personaldriven förskola hjälp med att definiera era mål och strategier för er förskola? Eller är det så att ni vill ha något som kombinerar olika kurser som FSO erbjuder, en kurs i ”någonting”?

Som medlem i FSO-familjen kan du få en kursinsats skräddarsydd för just din verksamhet. Vi lyssnar till dina önskemål och anpassar utbildningen till precis det du behöver, en alldeles unik dag. Kursen genomförs under en hel dag på din förskola. 

Pris:
19.950 kronor plus moms/huvudman, reskostnader, kaffe och lunch. Endast för medlemmar i FSO.

______________________________________

VIKTIG INFORMATION OM DATASKYDDSFÖRORDNINGEN

Enligt EU:s dataskyddsförordning ska den registrerade få information när dennes personuppgifter behandlas. Sådan information ska lämnas av den personuppgiftsansvarige när uppgifterna samlas in, men även när den registrerade begär det.

När du anmäler dig till en kurs/utbildning hos oss behöver vi av administrativa skäl lagra dessa uppgifter digitalt - i och med att du anmäler dig till en kurs/utbildning hos FSO samtycker du till att vi lagrar relevanta uppgifter digitalt.

De personuppgifter vi behandlar delas inte med någon extern part, utan används uteslutande för att administrera våra kurser/utbildningar. Naturligtvis kommer inte heller dessa uppgifter någonsin att överföras till ett land utanför EU.

Du har enligt Dataskyddsförordningen rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.
______________________________________

För mer information och anmälan maila till utbildning(a)fso.se.

Klicka här för betalningsvillkor

© Copyright FSO Fria förskolor

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9