Dataskyddsförordningen

Nya regler för personuppgiftsbehandling

Under maj 2018 kommer Personuppgiftslagen (PUL) att ersättas av en ny EU-förordning, dataskyddsförordningen. Den nya EU-förordningen kommer medföra en väsentlig stärkning av skyddet för den personliga integriteten. För företag, myndigheter och organisationer kommer betydligt strängare krav uppställas för att skydda integriteten och kommer enskilda att få större rättigheter. Överträdelser mot den nya EU-förordningen kommer att kunna medföra mycket kännbara sanktioner med bl a en straffavgift på upp till 4 % av omsättningen eller 20 miljoner euro. De kommande förändringarna är omfattande och kräver att alla organisationer påbörjar sitt arbete med att se över sin befintliga behandling av personuppgifter redan nu för att hinna vidta nödvändiga anpassningar före det att de nya reglerna träder i kraft 2018. 

Exempel på förändringar
Som exempel på de krav som införs genom den nya EU-förordningen kan följande nämnas:

• Utökade krav på informationsplikten till de registrerade. 
• Ovillkorlig informationsplikt till alla registrerade i ett register som har blivit hackat.
• Registrerade kommer få en utökad rätt att kräva radering av sina personuppgifter.
• Krav på införande och tillhandahållande av integritetspolicys.
• Obligatoriskt krav på personuppgiftsombud för organisationer som behandlar större mängd personuppgifter eller känsliga personuppgifter.
• Utökade krav och utökat ansvar på personuppgiftsombudet.

KURSINNEHÅLL
Genom denna kurs – med praktisk inriktning – erhålls fördjupad information om vilka nyheter och förändringar som väntar, vilka åtgärder som behöver ske före 2018 och även närmare information om de utökade krav och det utökade ansvar som läggs på personuppgiftsombudet. 

UTFÖRARE
Ansvarig utförare och föreläsare på FSO:s kurs Dataskyddsförordningen - Nya regler för personuppgiftsbehandling är advokaten Lars Melin på Advokatfirman Lindahl. Lars är integritetsexpert med drygt 20 års erfarenhet av rådgivning inom integritetsrättsliga frågor. Han är personuppgiftsombud och rådgivare för flera stora kommunala bolag och organisationer samt har under lång tid varit rådgivare för flera av Sveriges största informationsleverantörer. Lars håller löpande utbildningar inom integritetsrätt.

Kommande kurstillfällen:
Tisdag den 10 april kl 10-14 (inkl lunch) på hotell Scandic Crown i Göteborg. FULLBOKAD!
Onsdag den 18 april kl 10-14 (inkl lunch) på hotell Scandic Park i Stockholm. FULLBOKAD!

Anmälan via e-post - se nedan!

Pris:
2.695 kr plus moms per person för medlemmar i FSO, KFO, Arbetsgivaralliansen och Idéburna skolors riksförbund.
3.295 kr plus moms per person för övriga.

Vid anmälan uppge:
Deltagarens namn och ev matallergier
Förskolans namn, adress och organisationsnummer
Ange också medlemsnummer vid anmälan (gäller ej FSO-medlemmar).

Observera att anmälan är bindande.

För anmälan maila till utbildning(a)fso.se.

Klicka här för betalningsvillkor
© Copyright FSO Fria förskolor

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9