Dataskyddsförordningen

Nya regler för personuppgiftsbehandling

Under maj 2018 ersattes Personuppgiftslagen (PUL) EU:s dataskyddsförordning. Den nya EU-förordningen medför en väsentlig stärkning av skyddet för den personliga integriteten. För företag, myndigheter och organisationer ställs betydligt strängare krav för att skydda integriteten och enskilda får större rättigheter. Överträdelser mot EU-förordningen kan medföra mycket kännbara sanktioner med bl a en straffavgift på upp till 4 % av omsättningen eller 20 miljoner euro. Förändringarna är omfattande och kräver att alla organisationer ser över sin behandling av personuppgifter för att idta nödvändiga anpassningar.

Exempel på förändringar
Som exempel på de krav som infördes genom den nya EU-förordningen kan följande nämnas:

• Utökade krav på informationsplikten till de registrerade. 
• Ovillkorlig informationsplikt till alla registrerade i ett register som har blivit hackat.
• Registrerade kommer få en utökad rätt att kräva radering av sina personuppgifter.
• Krav på införande och tillhandahållande av integritetspolicys.
• Obligatoriskt krav på personuppgiftsombud för organisationer som behandlar större mängd personuppgifter eller känsliga personuppgifter.
• Utökade krav och utökat ansvar på personuppgiftsombudet.

KURSINNEHÅLL
Genom denna kurs – med praktisk inriktning – erhålls fördjupad information om vilka nyheter och förändringar som den nya dataskyddsförordningen innebär, vilka åtgärder som behöver vidtas och även närmare information om de utökade krav och det utökade ansvar som läggs på personuppgiftsombudet. 

UTFÖRARE
Ansvarig utförare och föreläsare på FSO:s kurs Dataskyddsförordningen - Nya regler för personuppgiftsbehandling är advokaten Lars Melin på Advokatfirman Lindahl. Lars är integritetsexpert med drygt 20 års erfarenhet av rådgivning inom integritetsrättsliga frågor. Han är personuppgiftsombud och rådgivare för flera stora kommunala bolag och organisationer samt har under lång tid varit rådgivare för flera av Sveriges största informationsleverantörer. Lars håller löpande utbildningar inom integritetsrätt.

______________________________________

Observera att anmälan är bindande.

För mer information maila till utbildning(a)fso.se.

Klicka här för betalningsvillkor

Så här behandlar FSO dina personuppgifter.
© Copyright FSO Fria förskolor

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9