Dataskyddsförordningen

Nya regler för personuppgiftsbehandling

Under maj 2018 ersattes Personuppgiftslagen (PUL) EU:s dataskyddsförordning. Den nya EU-förordningen medför en väsentlig stärkning av skyddet för den personliga integriteten. För företag, myndigheter och organisationer ställs betydligt strängare krav för att skydda integriteten och enskilda får större rättigheter. Överträdelser mot EU-förordningen kan medföra mycket kännbara sanktioner med bl a en straffavgift på upp till 4 % av omsättningen eller 20 miljoner euro. Förändringarna är omfattande och kräver att alla organisationer ser över sin behandling av personuppgifter för att idta nödvändiga anpassningar.

Exempel på förändringar
Som exempel på de krav som infördes genom den nya EU-förordningen kan följande nämnas:

• Utökade krav på informationsplikten till de registrerade. 
• Ovillkorlig informationsplikt till alla registrerade i ett register som har blivit hackat.
• Registrerade kommer få en utökad rätt att kräva radering av sina personuppgifter.
• Krav på införande och tillhandahållande av integritetspolicys.
• Obligatoriskt krav på personuppgiftsombud för organisationer som behandlar större mängd personuppgifter eller känsliga personuppgifter.
• Utökade krav och utökat ansvar på personuppgiftsombudet.

KURSINNEHÅLL
Genom denna kurs – med praktisk inriktning – erhålls fördjupad information om vilka nyheter och förändringar som den nya dataskyddsförordningen innebär, vilka åtgärder som behöver vidtas och även närmare information om de utökade krav och det utökade ansvar som läggs på personuppgiftsombudet. 

UTFÖRARE
Ansvarig utförare och föreläsare på FSO:s kurs Dataskyddsförordningen - Nya regler för personuppgiftsbehandling är advokaten Lars Melin på Advokatfirman Lindahl. Lars är integritetsexpert med drygt 20 års erfarenhet av rådgivning inom integritetsrättsliga frågor. Han är personuppgiftsombud och rådgivare för flera stora kommunala bolag och organisationer samt har under lång tid varit rådgivare för flera av Sveriges största informationsleverantörer. Lars håller löpande utbildningar inom integritetsrätt.

______________________________________

VIKTIG INFORMATION OM DATASKYDDSFÖRORDNINGEN

Enligt EU:s dataskyddsförordning ska den registrerade få information när dennes personuppgifter behandlas. Sådan information ska lämnas av den personuppgiftsansvarige när uppgifterna samlas in, men även när den registrerade begär det.

När du anmäler dig till en kurs/utbildning hos oss behöver vi av administrativa skäl lagra dessa uppgifter digitalt - i och med att du anmäler dig till en kurs/utbildning hos FSO samtycker du till att vi lagrar relevanta uppgifter digitalt.

De personuppgifter vi behandlar delas inte med någon extern part, utan används uteslutande för att administrera våra kurser/utbildningar. Naturligtvis kommer inte heller dessa uppgifter någonsin att överföras till ett land utanför EU.

Du har enligt Dataskyddsförordningen rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.
______________________________________

Datum och plats:

18 september kl 10-14: Hotell Scandic Park, Stockholm
(Sista anmälningsdag: 19 augusti)

2 oktober Hotell kl 10-14: Hotell Scandic Crown, Göteborg
(Sista anmälningsdag: 1 september)

16 oktober kl 10-14: Hotell Scandic Triangeln, Malmö
(Sista anmälningsdag: 15 september)

Pris:
2.695 kr plus moms per person för medlemmar i FSO, KFO, Arbetsgivaralliansen och Idéburna skolors riksförbund.
3.295 kr plus moms per person för övriga.

Priserna inkluderar lunch och förmiddagsfika från kl 09.30.

Vid anmälan uppge:
Deltagarens namn och ev matallergier
Förskolans namn, adress och organisationsnummer
Ange också medlemsnummer vid anmälan (gäller ej FSO-medlemmar).

Observera att anmälan är bindande.

För anmälan maila till utbildning(a)fso.se.

Klicka här för betalningsvillkor
© Copyright FSO Fria förskolor

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9