Föreläsare FSO-dagen 2018

27 april 2018 på hotell Scandic Crown, Polhemsplatsen 3, Göteborg

Camilla Lindgren och Tuula Torro, förskoleägare Verbala Stigar
Pedagogens tysta kunskap

Att arbeta i förskolan är ett hantverk, ett hantverk som kan vara svårt att sätta ord på för dem utanför vår värld. Vi kommer att igenom vår observationsmodell RUS (Relationsutvecklingsschemat) som hjälper oss i förskolan att sätta ord på det viktiga arbete vi gör med barnen hela dagarna. Genom att arbeta med RUS får du ett verktyg som kan vara till hjälp i alla dina delar av ditt arbete. Obs! Extra lång föreläsning.

Camilla och Tuula är förskoleägare, föreläsare och författare som brinner för förskolefrågor i stort och smått. De är förskollärare i botten och fick möjlighet att starta en förskola i Årsta i Stockholm 2011. Camilla och Tuula har skrivit böckerna Trygg inskolning, Pedagogens tysta kunskap, Barns väg till trygghet samt är medförfattare till boken Att bryta mönster.

Lena Richard, utbildare Ekocentrum
Att jobba mot en ”giftfri förskola”

Många av de kemikalier som kan finnas i vardagsprodukter riskerar att vara allergena, hormonstörande, cancerogena eller på annat sätt negativa för människors hälsa och miljön. Barn är mer känsliga för kemikalier och miljögifter än vuxna och det beror bland annat på att barns kroppar inte är färdigutvecklade. Föreläsningen kommer att ge exempel och vägledning på hur vi kan kemikaliebanta i barnens miljö.

Lena utbildade sig till förskollärare på tidigt 80-tal och jobbade några år på förskola. Hennes miljöintresse väcktes när hon i slutet av 80-talet blev mamma och det samtidigt kom larm om miljögifter i modersmjölken. Efter mammaledigheten jobbade Lena några år för miljöorganisationen Greenpeace och hon läste därefter några kurser i bland annat pedagogik vid Göteborgs universitet. Sedan våren 2000 har Lena tagit fram och genomfört utbildningar i miljö och hållbar utveckling på Ekocentrum i Göteborg. Förutom sitt stora intresse i miljö och hållbarhetsfrågor gillar Lena odling, (har en kolonistuga och ett växthus här i Göteborg), och tillsammans med sambon Björn, åker hon gärna till fjällen för vandringar och skidåkning.

Marianne Bengtsson, hygiensköterska, Västra Götalands-regionen 
Hygien i förskolan – Det ska vara lätt att göra rätt

Förskolan är en plats där smitta sprids. För att förebygga och begränsa smittspridning i förskolan krävs kunskap. En kunskap som all personal förväntas att ha och arbetar efter. Föreläsningen fokuserar på hur smittsamma sjukdomar sprids och hur man på olika sätt bryter smittvägarna. Föreläsningen kommer även att ta upp goda hygienrutiner som med fördel kan integreras i de dagliga rutinerna på förskolan.

Marianne är sedan drygt 10 år tillbaka samordnande hygiensjuksköterska i Hyfs – Hygiensjuksköterska i förskolan. Hon är utbildad distriktssköterska och har sin yrkesbakgrund inom barnhälsovården. Hon är gift och är mamma till två killar, 19 och 22 år. Marianne åker gärna för själen men också för att utvecklas i sitt yrke som hygiensjuksköterska till Nordjylland i Danmark, Dalarna och Skåne.

Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige 
Funktionsrätt för barn – allas rätt att delta på lika villkor

Om begreppet funktionsrätt och vad vi menar med det (och då med särskild inriktning på barns funktionsrätt). Funktionsrätt Sveriges vision är ett samhälle för alla. Visionen definieras i Förenta Nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar, Funktionsrättskonventionen. I konventionen tydliggörs vilket ansvar som staten har inom en rad olika samhällsområden, för att människor med funktionsnedsättningar ska kunna vara delaktiga i samhället på lika villkor.

Elisabeth är arbetsterapeut och förälder till en vuxen dotter som föddes med ett mycket sällsynt och komplicerat missbildningssyndrom. Hennes dubbla roller är grunden för att arbeta inom funktionhinder rörelsen. Hon har under 20 år medverkat till att starta och bygg upp Riksförbundet Sällsynta diagnoser, en paraplyorganisation för föreningar och enskilda som har sällsynt tillstånd, oftast syndromdiagnoser som ger mer eller mindre omfattande funktionsnedsättningar. I mars i år valdes Elisabeth till ordförande i Funktionsrätt Sverige

Lars Melin, advokat, Advokatfirman Lindahl
Förskolans behandling av personuppgifter – Nya regler och strängare ansvar

En ny EU-lagstiftning på området, dataskyddsförordningen, kommer att ersätta personuppgiftslagen (PUL) under 2018. Ansvaret vid överträdelser skärps väsentligt med bland annat införande av en hög straffavgift. Förändringarna av kraven på behandling av personuppgifter är omfattande och kräver att alla organisationer, inklusive förskolor, anpassar sin hantering av alla personuppgifter som behandlas i verksamheten.

Lars är en av Sveriges mest erfarna rådgivare inom integritetsrätt, med över 20 års erfarenhet. Personuppgiftsombud och rådgivare för såväl privata som kommunala bolag och organisationer. Han har under lång tid varit rådgivare för flera av Sveriges största informationsleverantörer angående behandling av personuppgifter och information och håller regelbundet utbildningar i integritetsrätt. Lars bistår FSO Fria förskolor med rådgivning och kurser avseende personuppgiftsbehandling.

Mikael Hellstadius, jurist
Förskolan i skollagen

Vad innebär det för förskolan att nu vara mer integrerad i skollagen? Barnets bästa enligt skollagen och barnkonventionen - vad betyder det i praktiken? Lika villkor enligt skollagen innebär lika rättigheter och lika skyldigheter. Fristående förskolors ställning gentemot kommunen.

Mikael är jurist och har arbetat som opolitisk tjänsteman på Utbildningsdepartementet i drygt tio år, samt tidigare som undervisningsråd på Skolverket och i domstol. Han har även varit sekreterare och expert i ett stort antal olika utredningar på skolans område samt deltagit i arbetet med flera av de större reformer som genomförts på området under senare år, bland annat som projektledare för arbetet med att ta fram den nya skollagen. Mikael har också varit särskild utredare åt utbildningsministern och undervisar på de statliga rektorsutbildningarna vid Stockholms universitet och Mittuniversitetet.

Gunnar Järsjö, rådgivare KFO
(alternativt Christer Johansson och Kamilla Rosendahl)
Arbetsrätt och arbetsgivaransvar

Vi har ett omfattande regelverk med arbetsrättsliga lagar och kollektivavtal. Med dessa som yttre gränser och som stöd kan och ska arbetsgivare leda sin personal. Arbetsledningsrätten är central, men förutsätter att man har kunskap om vad man får och kan göra. En genomgång av de centrala arbetsrättsliga utgångspunkterna. Varför har vi det regelsystem vi har? Vad kan vi göra inom detta regelsystem?

Elisabet Mellroth, doktorand vid Karlstads universitet
Att utveckla den pedagogiska verksamheten för de särskilt begåvade barnen

Elisabet vill gärna ha en föreläsning där ni som åhörare är aktiva och ställer frågor. I föreläsningen utgår hon från forskning och praktik. Några av de frågor som kommer att behandlas är; Vilka är de särskilt begåvade barnen? Vilken kunskap bör finnas i en pedagogisk organisation för att de särskilt begåvade barnen ska ges möjlighet att utveckla sitt lärande – och hur kan man uppnå detta? Behöver man verkligen tänka på detta även i förskolan?

Elisabet har oftast många bollar i luften, hon är Specialist in Gifted Education, skolutvecklare i Karlstad, doktorand i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet och engagerar sig i matematikklubbar. Hon är Sveriges representant i de två internationella nätverken för särskild begåvning, ECHA och WCGTC. Hon brinner för att göra de pedagogiska verksamheterna bättre för de särskilt begåvade barnen och tycker om att gå i naturen med sin welsh springer spaniel Sigge.

Mats Olsson, senior adjunkt vid Malmö högskola
Nu vänder det - om män i förskolan

En beskrivning av hur förskolan kan bli en öppnare arbetsplats. Efter 40 år ligger andelen män kvar runt fyra procent och Sverige saknar fortfarande en nationell strategi. Hur kan högskola och arbetsgivare underlätta för män som söker sig till yrket? Vilka erfarenheter finns från framgångsrika kampanjer? Går det att undvika att reduceras till symbol för något så diffust och farligt som manlighet? Vilka strategier använder män för att ta plats?

Mats tog förskollärarexamen 1978, och utbildar sedan 15 år förskollärare vid Malmö högskola. Blev morfar förra sommaren och funderar på vilken värld barnbarnet ska möta. Kommer han att vilja arbeta i förskolan? Hur kommer han att tas emot?

Suzanne Axelsson, Blogg Interaction Imagination
Filosofi med yngre barn

Det handlar inte bara om att vara tyst och höra vad andra säga. Att verkligen lyssna kräver mer än bara öron. Genom lyssnande och filosofiska samtal kan man skapa en demokratisk förskola. Genom lyssnande övningar som täcker hela läroplanen och barnens hundra språk kan värdegrunden bemötas.

Suzanne är en trebarnsmamma som har arbetat över tjugo år inom svenska förskolor och skolor. Hon kommer ursprungligen från Storbritannien och blandar gärna barnpedagogik från sina två hemländer samt med det som sker runt om i världen. Suzanne har en masters i Early Childhood Education från Sheffield School of Education och har under de senaste åren hållit workshops och undervisat förskolepedagoger i en rad olika länder, bland annat USA, Kanada, Island och Palestina.

Charlotta Hughes, livscoach
Att se och möta varje barn

Varje pedagog har en ypperlig möjlighet att se, höra och förverkliga varje barn i deras grupp. Detta erbjuder ett stort privilegium men, förstås, även ett stort ansvar. Denna föreläsning fokuserar på hur ni kan bäst ta tillvara den möjligheten och verkligen göra en positiv skillnad för varje viktig liten individ. Föreläsningen rör även vid hur, vid behov, föräldrar och andra vårdtagare inkluderas i initiativ och dagliga aktiviteter.

Charlotta är en prisbelönt coach, författare, utbildare och föredragshållare med över 15 års arbetserfarenhet inom personlig utveckling. Hon älskar sitt yrke och hon har drivit sin firma Be Me Life Coaching sedan 2007, ursprungligen baserad i London och sedan 2013 på den svenska västkusten. Här lever hon ett aktivt familjeliv med engelske maken David och barnen Emilie, 7 år, och Henry, 2 år. Sociala aktiviteter, innehållande mycket lek med de små och diskussioner över god mat och dryck med de stora, förgyller regelbundet hennes och familjens liv! År 2013 vann hon priset "Life coach of the year" i England och 2017 släpptes hennes första bok "What’s Your Excuse for Not Being More Confident?" genom ett engelskt förlag.

Tina Thörner, världsmästare i rally, bronsmedaljör i Let’s Dance och föreläsare
Inspiration och motivation på hög nivå!

En personlig inspirationsföreläsning som bygger på Tinas egna erfarenheter - varvat med kunskaper om personlig utveckling och coachande ledarskap. Allt för att vi tillsammans ska kunna hitta nya alternativ, annorlunda tänk och beteenden för att underlätta just i era utmaningar. Hennes föreläsningar berör, ger insikter och tar fram viljan att skapa verktyg för att hantera både sig själv och andra. Man kommer att laddas med energier och glädje för att kunna sprida växtkraft i tider av utmaning.

Tina är tredubbel världsmästare som rallykartläsare, och har deltagit flera gånger i Dakarrallyt, som anses vara världens svåraste och farligaste rallytävling. Tina kom trea i TV4:s Let’s Dance 2011. I dag är Tina en uppskattad föreläsare med uppdrag över hela världen, och hon bor sedan flera år tillbaka i Fruthwilen i Schweiz.


© Copyright FSO Fria förskolor

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9