Program

Rikskonferens för förskolechefer 2018

26 april 2018 kl 09.00-16.30 på hotell Scandic Crown, Polhemsplatsen 3, Göteborg

Registrering kl 08.30-08.50

Kvalitetsarbete i förskolan

– hur får vi med pedagogerna?

Föreläsning, diskussioner och grupparbeten om kvalitet i förskolan och förutsättningarna för att pedagogerna ska kunna bedriva en kvalitativ verksamhet. Hur förskolechefen leder arbetet med kriterierna för kvalitet och följer upp detta arbete.

Tänkta kriterier för diskussionerna är bland annat är

- Förskolans olika  förutsättningar och kravet på god kvalitet
- Förskolans organisation, stabilitet i arbetslaget, rutiner, regler
- Information och kommunikation för ansvar och delaktighet
- Pedagogernas kompetens om läroplanens mål och värdegrund
- Förskolechefens ledarskap, tid, kompetens, stöd av huvudman/styrelse

Under dagen kommer deltagarna att få arbeta i mindre grupper utifrån diskussionsfrågor.


Konferensledare är Camilla Lindgren och Tuula Torro, som med mångårig bakgrund som innovativa förskoleägare (Verbala Stigar i Årsta i Stockholm) och uppskattade författare och föreläsare, delar med sig av sina erfarenheter, ger exempel på fallgropar och framgångar, ger litteraturtips och tillhandahåller diskussionsunderlag att ta hem.

© Copyright FSO Fria förskolor

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9