Föräldrakooperativens framtid är hotad

Moderaterna, Liberalerna och KD ger i en motion stöd till regeringens proposition om ägar- och ledningsprövning av bland annat idéburna fristående förskolor, ett förslag som FSO redan tidigare har varnat för kommer att innebära slutet för föräldrakooperativen. Enligt S+MP-regeringens förslag, som nu också M, L och KD stöder, kommer det att ställas krav på att förskolorna kan visa upp erfarenhet och ekonomisk stabilitet innan de får tillstånd att bedriva verksamhet. Resultatet blir att endast de kommunala förskolorna och de privata vinstdrivande storkoncernerna kommer att överleva.

- Det finns ett grundläggande tankefel inom den svenska politiken - det att man likställer privat och idéburet. I förslaget om "ägarprövning", eller "Tillstånd att motta offentlig finansiering" som det numera heter, ingår både föräldrakooperativ och andra idéburna aktörer som man vill ska prövas utifrån samma villkor som aktiebolag. Visserligen har finansdepartementet kommit med en promemoria där man undantar vissa idéburna aktörer. I promemorian saknas dock registrerade trossamfund bland undantagen, likaså är man tydlig från finansdepartementet att ideella eller ekonomiska föreningar som vänder sig till en begränsad krets, läs föräldrakooperativ, inte heller ska omfattas av undantagen, säger Mimmi von Troil.

Nedan kan du se ett klipp från Mimmi von Troils inledningsanförande vid FSO:s årsmöte i Göteborg den 27 april, där hon beskriver hur reellt hotet är mot de idéburna fria förskolorna.
© Copyright FSO

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9