Kurser och utbildningar


FSO anordnar kurser och utbildningar som vänder sig till föräldrar, personal och styrelser inom de fria förskolorna. Dessa genomför vi i egen regi eller i samarbete med välkända och kompetenta aktörer. Samtliga kurser och utbildningar har blivit mycket väl mottagna - bland dessa kan nämnas kurser om förskolans nya läroplan, sekretess, utbildning för förskolechefer och kurser i systematiskt säkerhetsarbete och kommunikativt ledarskap. FSO subventionerar utbildningarna för våra medlemmar.

I menyn till höger hittar du vårt utbud av kurser och utbildningar. Där hittar du också hur du bokar en kurs samt betalningsvillkor.

För information om och anmälan till våra kurser, maila utbildning(a)fso.se.

Vid anmälan uppge:
Deltagarens namn och ev matallergier
Förskolans namn, adress och organisationsnummer

Observera att anmälan är bindande.

______________________________________

VIKTIG INFORMATION OM DATASKYDDSFÖRORDNINGEN

Enligt EU:s dataskyddsförordning ska den registrerade få information när dennes personuppgifter behandlas. Sådan information ska lämnas av den personuppgiftsansvarige när uppgifterna samlas in, men även när den registrerade begär det.

När du anmäler dig till en kurs/utbildning hos oss behöver vi av administrativa skäl lagra dessa uppgifter digitalt - i och med att du anmäler dig till en kurs/utbildning hos FSO samtycker du till att vi lagrar relevanta uppgifter digitalt.

De personuppgifter vi behandlar delas inte med någon extern part, utan används uteslutande för att administrera våra kurser/utbildningar. Naturligtvis kommer inte heller dessa uppgifter någonsin att överföras till ett land utanför EU.

Du har enligt Dataskyddsförordningen rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.
______________________________________

FSO:s utbildningar och kurser 2018 ligger på fasta veckor.

Öppna utbildningar och kurser:
Förskolechefsutbildningen - 8 heldagar, genomförs med start sista torsdagen i september i Stockholm.
Systematiskt Säkerhetsarbete - heldag, hösten 2019 i Malmö.
Smitta, Hygien och Livsmedelslagen - heldag, vecka 45 (9/11) i Malmö.
Chefens huvudvärk/Kommunikativt ledarskap - heldag, vecka 10 (9/3) i Göteborg.
Huvudmannens ansvar - halvdag, vecka 36 (7/9) i Göteborg.
Dataskyddsförordningen - halvdag, 18/9 i Stockholm, 2/10 i Göteborg, 16/10 i Malmö.

Kurser endast för FSO-medlemmar:
Huvudmannaansvar/Styrelsekurs - Skräddarsydd kurs som genomförs hos beställande medlem.
Systematiskt kvalitetsarbete för arbetslaget - Skräddarsydd kurs som riktar sig specifikt till en förskola och som fokuserar på hela arbetslagets ansvar i det systematiska kvalitetsarbetet. Genomförs hos beställande medlem.
Kurs i "någonting" - Ett annorlunda namn på en helt skräddarsydd dag som genomförs på uppdrag av en eller flera huvudmän.
Systematiskt säkerhetsarbete - Skräddarsydd kurs som genomförs hos beställande medlem.


Har du frågor som arbetsgivare? Då ber vi dig vända dig till KFO, www.kfo.se, 08-702 54 00, eller till Arbetsgivaralliansen, www.arbetsgivaralliansen.se, 0771-191900. Har du frågor som anställd? Om du inte hittar svaren här kan du alltid kontakta ditt fackförbund.

Finner du inte vad du söker? Ta kontakt med oss. Kontaktinformation hittar du i menyn här ovan.


OBS! FSO tillämpar samma krav på tystnadsplikt som finns angivet i skollagens 29:e kap, 14 §:
Den som är eller har varit verksam i enskilt bedriven förskola, enskilt bedrivet fritidshem eller enskilt bedriven förskoleklass eller inom sådan enskilt bedriven verksamhet som avses i 25 kap., får inte obehörigen röja vad han eller hon därvid har fått veta om enskildas personliga förhållanden.


© Copyright FSO Fria förskolor

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9