Särskild utbildningssatsning i Karlstad

FSO erbjuder en skräddarsydd heldag för rektorer och huvudmän i fria förskolor

Dagens innehåll:
 - (Ny) lagstiftning:
- Ägar- och ledningsprövning
- Vad innebär det för huvudmannen? Vilka krav ställs och hur kan huvudmannen säkerställa att kunskapen finns och är tillräcklig?
- Rektor i förskolan - Är uppdraget detsamma som förskolechefens? Krävs det en rektorsutbildning?
- Skolchef - Vem kan vara skolchef? Behöver vi mer än en? Vad innebär uppdraget och är det en ny befattning som innebär lönepåslag?

Dagen innehåller också information och diskussion kring tillsyn, bidrag och tilläggsbelopp samt, med koppling till ägar- och ledningsprövningen, tid för arbete kring arbetsmiljö och de lagar och förordningar som förskolan påverkas av varje dag.

Datum och tid:
Torsdag 16 januari 2020 kl 8.30-17.00

Plats:
Hotell Scandic Winn i Karlstad

Hålltider:
08.30 – Start
09.30 – Förmiddagsfika
12.00 – Lunch
15.00 – Eftermiddagsfika
17.00 – Slut
(Tiderna för fika och lunch är preliminära och kan komma att ändras)

Pris:
Medlem i FSO: 2.195 kronor exkl moms per person
Icke medlem: 3.380 kronor exkl moms person
(I priset ingår kaffe/lunch/kaffe samt dokumentation från dagen och kursintyg. Heldag förlagd i konferenslokal)

Föreläsare:
Mimmi von Troil, FSO
Catarina Ranäng, FSO

Sista anmälningsdag: 2 december 2019.

För anmälan och mer information, maila till utbildning(a)fso.se.

© Copyright FSO

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9