Kurser och utbildningar


FSO anordnar kurser och utbildningar som vänder sig till föräldrar, personal och styrelser inom de fria förskolorna. Dessa genomför vi i egen regi eller i samarbete med välkända och kompetenta aktörer. Samtliga kurser och utbildningar har blivit mycket väl mottagna - bland dessa kan nämnas kurser om förskolans nya läroplan, sekretess, utbildning för rektorer och kurser i systematiskt säkerhetsarbete och kommunikativt ledarskap. FSO subventionerar utbildningarna för våra medlemmar.

I menyn till höger hittar du vårt utbud av kurser och utbildningar. Där hittar du också hur du bokar en kurs samt betalningsvillkor.

För anmälan och information om våra kurser, maila utbildning(a)fso.se

Vid anmälan uppge:
Deltagarens namn och ev matallergier
Förskolans namn, adress och organisationsnummer
Kontaktpersons mailadress
Fakturaadress (mailadress eller postadress)
Om du inte är medlem i FSO, ange eventuellt medlemskap/medlemsnummer i Arbetsgivaralliansen eller KFO.

Observera att anmälan till FSO:s kurser och utbildningar är bindande.
______________________________________


Öppna utbildningar och kurser:
Befattningsutbildning för rektorer i förskolan - 10 heldagar.
Systematiskt Säkerhetsarbete - heldag.
Chefens huvudvärk/Kommunikativt ledarskap - heldag.
Huvudmannens ansvar - heldag.

Kurser endast för FSO-medlemmar:
Huvudmannaansvar/Styrelsekurs - Skräddarsydd kurs som genomförs hos beställande medlem.
Systematiskt kvalitetsarbete för arbetslaget - Skräddarsydd kurs som riktar sig specifikt till en förskola och som fokuserar på hela arbetslagets ansvar i det systematiska kvalitetsarbetet. Genomförs hos beställande medlem.
Kurs i "någonting" - Ett annorlunda namn på en helt skräddarsydd dag som genomförs på uppdrag av en eller flera huvudmän.
Systematiskt säkerhetsarbete - Skräddarsydd kurs som genomförs hos beställande medlem.


Har du frågor som arbetsgivare? Då ber vi dig vända dig till Arbetsgivaralliansen, www.arbetsgivaralliansen.se, 0771-191900, eller till KFO, www.kfo.se, 08-702 54 00. Har du frågor som anställd? Om du inte hittar svaren här kan du alltid kontakta ditt fackförbund.

Finner du inte vad du söker? Ta kontakt med oss. Kontaktinformation hittar du i menyn här ovan.


OBS! FSO tillämpar samma krav på tystnadsplikt som finns angivet i skollagens 29:e kap, 14 §:
Den som är eller har varit verksam i enskilt bedriven förskola, enskilt bedrivet fritidshem eller enskilt bedriven förskoleklass eller inom sådan enskilt bedriven verksamhet som avses i 25 kap., får inte obehörigen röja vad han eller hon därvid har fått veta om enskildas personliga förhållanden.

Så här behandlar FSO dina personuppgifter.


© Copyright FSO

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9